Çevre Sağlığı ve İş Güvenliği

          SE Action Plan SE Action Plan 
Görevlendirme ve Aksiyon Planlama
    ​SE Asset SE Asset 
          Varlık Yönetimi

 
SE Audit SE Audit 
      Denetim Yönetimi

 
SE BI SE BI 
                 İş Zekası

 
SE Competence SE Competence 
Yetkinlik Haritalama ve Değerlendirme

 
SE Document SE Document 
             Doküman Yönetimi

 
SE Forms SE Forms 
       Form Tasarımları

 
SE Incident SE Incident 
         Vaka Yönetimi

 
SE Performance SE Performance 
         Performans Yönetimi

 
SE Problem Manager SE Problem Manager 
              Problem Yönetimi

 
            ​SE Process SE Process 
                    İş Akış Yönetimi

 
SE Project SE Project 
          Projet Yönetimi

 
SE Request SE Request 
Servis Talep Yönetimi

 
       ​SE Risk SE Risk
            Risk Yönetimi

 
      ​SE Storeroom SE Storeroom 
                   Depo Yönetimi

 
      ​SE Time Control SE Time Control 
                  Zaman Kontrolü
 
   ​SE Training SE Training 
         Eğitim Yönetimi

 
   ​SE Waste SE Waste 
           Atık Yönetimi

 

Genel Bakış

Çevre Sağlığı ve İş Güvenliği programının tam ve kapalı-döngü yönetimini kolaylaştıran sağlam web tabanlı bir çözüm olan SoftExpert EHSM önemli ölçüde sağlık ve güvenlik olayları riskinin azaltılması ve çevre düzenlemeleri ve iş kanunları ile uyumu güçlendirmede etkilidir. SoftExpert EHSM, çevre sağlığı ve güvenliği yönetimi için örgütleri, yerel, ulusal örgütsel SOP ve uluslararası hükümet düzenlemeleri, ve ISO 14001, OHSAS 18001 ve benzeri standartlar gibi uyum kurallarına dayalı temel süreçlere uyum sağlamanıza, etkin bir şekilde yönetme ve izlemenize yardımcı bir çevre sağlığı ve güvenliği (ÇSG) çözümüdür.

Environment Health Safety Management [EHSM] Environment Health Safety Management [EHSM]

SoftExpert tarafından sürekli iyileştirmeyi sağlamak için sunulan tüm yetenekleri; vaka yönetimi ve soruşturmaları, çevre yönetimi, denetim ve teftişler, değişiklik yönetimi (MOC), proaktif önlemler ve risk yönetimi, düzeltici ve önleyici faaliyetler, atık yönetimi (işlem, depolama ve bertaraf gereklilikleri) ve uygunluk yönetimidir. Entegre ve gelişmiş bir arayüz ile bu süreçler basitleştirilebilir ve ÇSG programının performansını artırmak için güçlendirilebilir.

SoftExpert EHSM tüzüklerin yanı sıra çevre politikaları ve prosedürlerin oluşturulması ve yönetilmesi konusun da da esnek bir arayüz sunmaktadır. Bu politika belgeleri, değişim yönetimi, farkındalık, eğitim yönetimi ve hesaplanabilirliği destekler. Bu çözüm aynı zamanda kurallar ve politikaların işletme genelinde etkili bir şekilde iletilmesine yadımcı olur.

Güçlü analiz ve yönetici gösterge panelleri anahtar süreç göstergeleri için gerçek zamanlı izlenebilirlik sağlamakta, uyarı ve bildirimler ile potansiyel güvenlik olayı risklerini azaltmaktadır. Aynı zamanda işletmelerin organize ve sistematik bir şekilde kendi kurumsal ve iş süreçleri seviyelerine çevre, sağlık ve güvenlik uyum fonksiyonlarını entegre etmelerine olanak sağlamaktadır.

Read more at:  http://www.softexpert.com/environment-health-safety-management.php  Copyright © SoftExpert Software for Performance Excellence