ISO 31000

Genel Bakış

Her boyutta ve çeşitteki organizasyonların hepsi hedeflerine ulaşılmasını etkileyebilecek bir dizi riskle karşılaşır. Bu hedefler; proje, operasyon ve süreçler gibi startejik girişimlerden organizasyonun faaliiyetleriyle ilişkili olabilir ve  stratejik, operasyonel, finansal ve itibar sonuçları ve etkileri açısından yansıtılır.

Bütün bu faaliyetler organizasyonda risk içerir.  Risk yönetimi herhangi bir eylem için değerleme ve hedeflerin başarılması üzerinde etkisini ve belirsizlik hesabını alarak karar vermede yardımcı olur.

The ISO 31000 Standardı risk yönetimi için kapsamlı bir oryentasyon sağlar. ISO 31000 bütün organizasyonlarda, boyutu ne olursa olsun, çevre ve güvenliği sağlar, risklerin bütün formlarını yönetmek için prensipler, sistem ve süreçleri düzenler. Bu herkesin uyduğu kalıp bir yaklaşım zorunluluğu değil ama organizasyonun spresifik ihtiyaçları ve yapısı için ana esasları ve presipleri uygun hale getirmeyi vurgular.

Risk yönetim sürecini kapsayan ISO 31000, Avustralya ve Yeni Zelenda tarafından çok kullanılmış AS/NZS 4360 ı takip eder. Aşağıdaki gibidir:

 • İletişim ve danışma
 • Bağlantı kurulması
 • Risk değerlendirmesi tanıma, analiz etme ve değerlendirmeden meydana gelen 3 adımdan oluşur.
 • Risk iyileştirme
 • Gözlemleme ve değerlendirme

Faydalar

ISO 31000 Uluslararası Standardı ile uyumlu bir şekilde korunma ve uygulama olduğunda, organizasyon izin verir, örneğin:

 • Proaktif yönetimdense reaktif yönetime teşvik eder.
 • Organizasyon boyunca risk tanıma ve iyileştirmenin farkında olur.
 • Fırsatları ve tehditleri tanımlamayı geliştirir.
 • İlgili yasal ve düzenleyici gereksinimlere ve uluslararası normlara uyum sağlar.
 • Finansal raporlamayı geliştirir.
 • Kurumsal idareyi geliştirir.
 • Hissedar güveni ve itimatını geliştirir.
 • Planlama ve karar vermek için güvenilir bir temel oluşturur. 
 • Kontrolleri geliştirir.
 • Risk iyileştimesi için etkili paylaşım yapar ve kaynakları kullanır.
 • Operasyonel etkinliği ve verimliliği arttırır.
 • Olay yönetimi ve önlemeyi geliştirir.
 • Kayıpları minimize eder.

Rik yönetimi yaklaşımının uygulaması olarak tanımlı ISO 31000 Uluslararası Standardı, bazı segmetleri tanımlamak ve uygulamak için spesifik kriterler sağlanmasına yardımcı olur.

Zorluklar

ISO 31000 Standardı ile ilgili problemler ve zorluklar doğrudan ana prensiplerle ilgilidir ve aşağıda listelenmiştir.

 • Değer oluşturma
 • Organizasyon süreçlerinin ayrılmaz parçası olmak
 • Karar vermenin parçası olmak
 • Sistematik, yapısal ve zamanlı olmak
 • Mevcut en iyi bilgiye dayalı olmak
 • Uygun hale getirilmiş olma
 • İnsan ve kültürel faktörleri hesaba katmak
 • Şeffaf ve kapsayıcı olmak
 • Değişim için dinamik, iteratif ve duyarlı
 • Organizasyonun sürekli iyileştirmesi ve gelişmesini kolaylaştırma

ISO 31000 in karşılaştığı en büyük zorluk ortak bir terminoloji oluşturulması, bununla birlikte en iyi uygulamalar ve sistemleri standartlaştırılması. Böylece organizasyonlar kendi süreçlerinde risk yönetim uygulamalarını uygulayabildiler. The greatest challenge faced by ISO 31000 lied in establishing a common terminology, as well as standardizing best practices and frameworks so that organizations could implement risk management practices in their processes.

SoftExpert Mükemmellik Paketi her uygulamanın ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda ISO 31000 ile uyumlu organizasyonların risklerinin tam yönetimi için araçlar sunar. Tüm bu ortak çalışmaya dayalı ve entegre ortamda risk yönetimi mükemmelliğini elde etmek için standardizasyon ve bilginin doğru kullanımını garanti eder.

                       Daha Fazla Bilgi       Online Demo  

Çözüm

​Modül ​Uyumluluk ve Gereklilikler                                                                                                                   
SE Document
SE Doküman
   
 • Güvenli ve merkezi ISO 31000 sürecinde oluşturulan -risk yönetim politikasını kapsayan- belgeleri korur, böylece kullanıcı ve denetçiler tarafından pratik bir şekilde hemen her yerde erişilebilir.
 • Onay, revizyon ve yönlendirmeyi otomatikleştirir diğer aktiviteleri arasında takım verimliliğini arttırır.
 • Değişikliklerin kolayca takip edilmesine izin verir.
 • Dış denetimde belgelerin yerini bulma ve kurtarmada hızlı ve kolay şekilde zaman tasarrufu sağlar. 
 • Revizyon, benzerlik gibi şeylerin tarihinin her zaman ulaşılabilir olduğunu garanti eder.
Güncelliğini yitirmiş belgelerin kullanımından kaçınır, belgelerin sadece son versiyonlarının kullanıldığını garanti eder.
SE Process
SE Süreç
 • Süreçlerin risk değerlendirmelerinin tanımlanmış, planlanmış ve belgelenmiş şekilde olacağını garanti eder.
 • Süreçlerin izleneceğini ve kontol edileceğini garanti eder.
İzlenebilirliği garanti eder.


SE Risk
SE Risk
*
 • İş ve operasyonel riskleri yönetir.
 • Diğerleri arasında süreç, proje, ürün ve varlık risklerini tanımlamayı kolaylaştırır. 
 • Risk değerlendirme yöntemlerinin nitel, nicel, matris kriterlerine göre  detaylandırılmasına izin verir, organizasyonun risk isteği için kanıt sağlar.
 • Risk değerlendirme uygulamasını otomatikleştirir.
 • Risk ile ilişkili kontrollerin tanımlanması ve değerlendirilmesini kolaylaştırır.
 • Artan risk değerlendirmelerini belirler, iyileştirme seçeneklerinin bulur ve bunları uygular.
Risk yönetiminde sürekli izleme ve reziyonu sağlar
SE Project
SE Proje
**
 • Projenin risk değerlendirmelerinin tanımlanış, planlanmış ve belgelenmiş halini  garanti eder.
 • Risklere uygulanan iyileştirmeleri işlevselleştirir.
 • Aynı çaba ve termin tarihi yönetimini, faaliyetlerin dağıtımı ve düzenlenmesini garanti eder.
 • Her projenin tarihinin her zaman ulaşılabilir olduğunu garanti eder.
 • Hissedarlarla tam iletişimi sağlar ve uygulanmış projelerin değerlendirilmesine izin verir.
SE Action Plan
SE Aksiyon  Planı
**   
​Düzeltici, önleyici, kestirimci aksiyonları içeren izleme ve yürütme, aksiyon planı, görev planlamayı merkezileştirilmiş kontrol yoluyla organizasyonlara iş birliğini geliştirmek ve ekip iletişimin sağlayarak tüm iş akışını yönetmeye ve etkili bir şekilde koordine etmeye yardımcı olur.  
SE Audit
SE Denetim
 • Programları denetler, denetlenmiş süreçler ve/veya anlanların kapsam, statü ve önemini değerlendirmeye alır.
 • Denetlenmiş kriterleri, metotları, gereksinimleri ve sorumlulukları tanımlar. 
SE BI
SE İş Zekası
 • Standart tek-tık raporları ile statü sağlar.
 • Müşteri raporlarını oluşturur.
 • Yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için uygun verilerin belirlemeye, toplamaya ve analiz etmeye yardımcı olur.
SE PortfolioSE Portföy
 • Projelerin Risk değerlendirmelerinin tanımlanmış, planlanmış ve belgelenmiş halini garanti eder. 
 • Risklere uygulanan iyileştirmeleri işlevselleştirir.
 • Aynı çaba ve termin tarihi yönetimini, faaliyetlerin dağıtımı ve düzenlenmesini garanti eder.
 • Her projenin tarihinin her zaman ulaşılabilir olduğunu garanti eder.
Hissedarlarla tam iletişim sağlar ve uygulanmış projelerin değerlendirilmesine izin verir. 

* Premium Paket 
** SE Suite Pakedi 
¹ SE Aksiyon arayüzü ile gerçekleştirilen aktiviteler

Daha fazlası için:        http://www.softexpert.com/regulation-iso9000.php        Copyright © SoftExpert Software for Performance Excellence