ISO 9000

Genel Bakış

ISO 9000 kalite yönetim standardı ISO Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından desteklenen bir kalite güvence programıdır. Çeşitli alanlardaki bütün kuruluşlarda uygulanabilir. Üretim süreçlerini inceleme, kayıtları güncelleme, ekipmanı koruma, personel eğitimi ve müşteri ilişkilerini yürütmek için kurum standartlarında ISO 9000 sertifikası için süreci uygulayarak başarılmış bir katılımdır.

Şirketler müşterilere kaliteli ürün ve servis sağlamak için yetenek ve sisteme sahip olmalıdırlar. Bunun için standartlar, temel kalite sistemi gerektirir; daha ziyade üretim sürecinin kanıtlanması ve nasıl gözlemleneceği ve yönetileceğinin belirlenmesi gerekir.  

Zorluklar

Kayıt aşamalarında şirketin sorunlarını takip ederek etki yaratabilir:

 • Sorumlulukları çakışması- her çalışan çoğunlukla bir dizi şapka giyer, böylece sorumluluk miktarını sınırlayan her kişi yerleştirilebilir. Şirket için zorluk çalışanlara yüklenmemenin yolunun bulamamasıdır.
 • Organizasyon üzerinde kalite yönetim girişimlerinde benimseme ve standardizasyon zorluğu çekilebilir.
 • Zaman– Şirket belirli bir zaman içinde kalite yönetim sistemini uygulamakla potansiyel işlerini kaybedebilirler veya müşteriler tarafından baskıya uğrayabilirler.  
 • İmplementasyon boyunca kültürel değişime maruz kalınabilir.
 • Farklı projeler üzerinde karşılıklı bağımlılığı analiz edemeyebilir.
 • Yönetim desteği ile etkili ekip yapısı implementasyonu sağlanır.
 • Ve diğerleri

Bunların hepsi önemli zorluklardır. Ancak yönetim sisteminin implementasyonu ve tescillenmesi organizasyonun sürekli performans iyileştirme yapmasına yardımcı olur.

Tüm bu zorluklarla başa çıkmak için, entegre otomatik yönetim sistemi kesinlikle mükemmel bir yardım sağlayabilir.  

SoftExpert Excellence Suite web tabanlı bir yönetim sistemidir, kolayca ve zahmetsizce ISO gereksinimlerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Örgütsel verimliliği, süreç kontrolü, bilgi ve veri yönetiminin ilgili şartlarını kolaylaştırmak için esneklik sağlar. Aynı zamanda işinizi yürütürken süreç ve içeriklerinizi yönetmede daha iyi kararlar vermenizi sağlayarak organizasyonunuza yardımcı olur.  


Çözüm

 
Modül    Uyumluluk ve  Gereklilikler                                                       

          SE Audit 
         SE Denetim

 • Yönetim içi denetim sonuçlarının paylaşımını sağlar.
 • Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Birinci olarak planlama ve uygulama yapılır, ikinci ve üçüncü aşamada denetim yapılır.
 • Denetimler planlanır, değerlendirme kapsamı içine alınır, süreçlerin ve/veya alanların durumu ve önemi denetlenir.
 • Tanımlanan kriterleri, metotları, olasılıkları ve gereksinimleri denetler.
 • Seçilen denetçiler, becerilerine göre, kullanıcıların kendi işlerini denetlememelerini sağlar. 
 • Bakım kayıtları:
 • Denetimler ve sonuçları.
 • Oluşum kayıtları¹.
 • Dispozisyon aksiyonu ve CAPA¹.
 • Sebep Analizleri¹.
 • Aktiviteleri takip etme¹.
 • Alınan aksiyonların doğrulanması¹.
        SE Asset 
        SE Varlık
**
​Süreçleri şu şekilde yönetir:
 • Ürün gereksinimlerine uygunluğu elde etmek için gerekli altyapıyı belirler. 
 • Ürün gereksinimlerine uygunluğu elde etmek için gerekli çevreyi belirler. 
        SE BI 
      SE İş Zekası
 •  Yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için uygun verileri analiz etmede, toplamada ve tanımlamada yardımcı olur.
        SE Calibration 
     SE Kalibrasyon
**
 • İzleme ve ölçüm ekipmanı düzgün kalibre ve/veya doğrulanmış olduğundan emin olmanıza yardımcı olur ve ilgili kayıtları muhafaza eder.
      
Organizasyonlara şu şekilde yardımcı olur:
 • Organizasyon tarafından belirlenen kendi adına potansiyel nedene sahip anlamlı EHS riskleri yetkinlik tabanlı uygun eğitime ve/veya tecrübeye dayanır ve bunun için herhangi bir kişinin görev performansını sağlar
 • Şirket için çalışan insanlara veya kendi adına farkında olan insanlar için Prosedürleri Kurar, uygular ve bakım yapmayı sağlar:
  • Yönetim sisteminin EHSM politikası, prosedürleri ve gereksinimlerine uygunluğunun önemi belirler.
  • Önemli EHS riskleri çalışmalarıyla ilgili gerçek veya potansiyel etkileri yanı sıra, gelişmiş kişisel performans faydaları sağlar.
  • Yönetim sistemi gerekleriyle onların rolleri ve sorumluluk başarılarına uygunluk sağlar.
  • Belirtilen prosedürlerden sapmanın potansiyel sonuçlarını belirler.
         ​SE Document 
        SE Doküman
    

Tüm işlem şu şekilde yönetilir:

 • Sorun öncesinde yeterlilik için belgeleri detaylandırır, gözlemler ve onaylar.
 • Gerekli ve yeniden onaylanan belgelerin gözden geçirir ve günceller.
 • Kayıtları belirlemek, depolamak, korumak, tutmak, almak ve elden çıkarmak .
Şunları garantiye alır:
 • Değişiklikler ve belgelerin güncel revizyon durumu belirlenir.
 • Uygulanabilir dokümanların ilgili versiyonları mevcuttur.
 • Dokümanlar ve kayıtlar okunaklı kalır ve kolaylıkla tanınabilir. 
 • Organizasyon tarafından belirlenen dış kaynaklı dokümanları tanımlar ve bunların dağıtımını kontrol eder.
Güncelliğini yitirmiş belgelerin istenmeyen kullanımını engeller ve herhangi bir amaç için saklanmaları durumunda uygun olanları tanımlar.
         SE Maintenance 
         SE Bakım
**
 • Yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için önemli altyapı kullanılabilirliği sağlar.
          
          SE Performance 
      SE Performans
Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Organizasyon tarafından belirlenen politikaları izlemek için göstergeler ve hedefler dahil olmak üzere Amaçların Kurulması, uygulanması, korunması ve analiz edilmesini sağlar.
  • Önemli EHS riskleridir.
  • Kirliliği önler.
  • Organizasyonun onayladığı ölçüde uygulanabilir yasal gerekliliklere ve diğer gerekliliklere uyum sağlar.
  • Sürekli iyileştirme sağlar.
  • Teknolojik seçenekler, finansal, operasyonel ve iş gereklilikleri ve ilgili tarafların görüşlerini bulundurur.
 • Organizasyonun ilgili fonksiyonları ve seviyelerinde Amaçlar, hedefler ve göstergelerin yayılmasını sağlar. 
 • Organizasyonların ilgili fonksiyonları ve seviyelerinde amaç ve hedeflere ulaşmak için sorumluluk tayini yapılır
 • İzlemek için yeterli araçları ve zaman dilimini tanımlama, ve uygulanabilir durumlarda organizasyonlar tarafından belirlenen amaçlar, hedefler, göstergeler ve süreçlerin ölçümünü yapar.
   


           SE Process 
            SE Süreç
Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Organizasyon boyunca ihtiyaç duyulan prosesler ve uygulamalar tanımlanır.
 • Bu süreçlerdeki EHS risklerinin ve etkileşimlerin sırasıyla belirlenir.
 • Her iki işlemin sağlanması için gerekli kriterler ve yöntemler belirlenir, ve bu süreçlerin kontrolü etkili ve hafifletilmiş EHS riskleridir. 
 •  Süreçlerin işleyişini ve izlenmesini desteklemek için gerekli bilgiler ve kaynaklar tanımlanır.
 • Süreçlerin nerede uygulanabilirliği ve analizi, izleme ve ölçüm noktaları tanımlanır.
 • Süreçleri iyileştirmek ve planlanan sonuçlara ulaşmak için gerekli eylemleri uygular.


         ​SE Project 
         SE Proje
**
Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Organizasyon tarafından belirlenen politikaları izlemek için aksiyon planlarının (programlarının) kurulur, uygulanır, bakımı ve analizi yapılır.
 • Organizasyon içinde ilgili fonksiyonların ve seviyelerin aksiyon planını dağıtılır,
 • Organizasyonların ilgili fonksiyon ve seviyelerinin aksiyon planının tamamlanması için görevleri belirler.
 • Organizasyonlar tarafından kurulan aksiyon planının ölçülmesi, uygulanabilirliği ve izlenmesi için yeterli araçların ve zaman dilimini belirler.
​                                  

       SE Project 
         SE Talep
**                  
Tüm tanımlama süreci boyunca şu şekilde yönetir:
 • İlgili tarafların belirtilen gereksinimleri (müşteriler, hissedarlar, personeller, tedarikçiler ve kamu).
 • Gereksinimler müşteriler tarafından belirtilmemiş fakat belirtilen veya amaçlanan kullanım için gereklidir
 • Ürün ve süreç için geçerli yasal ve düzenleyici gereksinimler belirlenir.
 • Müşteri memnuniyetini attırıcı hedefler ile organizasyon tarafından gerekli görülen her türlü ek gereksinimler belirlenir.        ​
        SE Risk 
         SE Risk
*
Organizasyonlara şu şekilde yardımcı olur:
 • Örgütsel çevre ve ilgili değişikliklerle ilişkili riskleri yönetir
 • Yönetim sisteminin kurulur uygulanır korunur aynı zamanda anlamlı EHS risklerinin dikkate alınacağına emin olmanızı sağlar.
 • Süreçler şu şekilde yönetilir:
  • Yönetim sisteminde belirlenmiş hizmet, ürün ve aktivitelerin EHS riskleri tanımlanır aynı zamanda kontrol edilebilir ve etkileyebilir.
  • Sahip olunan EHS riskleri belirlenir veya önemli etkileri olabilir.
  • Bilgiyi belgeler ve güncel tutar.
     
         ​SE SPC 
         SE SPC
**
Süreçleri şu şekilde yönetir:
 • Belirli gereksinimlerle ürün uygunluğunu kanıtlamak için gerekli ekipmanın ölçülmesi ve incelenmesini belirler. 
 • İzleme ve ölçme performansı sağlanır ve izleme ve ölçme gereksinimleriyle tutarlı bir şelkilde yapılır.
 • Planlanan düzenlemelere uygun olarak gereksinimlerin yerine getirildiğini doğrulamak için ürün geliştirme süreçlerinin uygun aşamalarında ürünün özelliklerini inceler ve ölçer. 


        ​SE Training 
       SE Eğitim
*
Organizasyonlara şu şekilde yardımcı olur:
 • Organizasyon tarafından belirlenen kendi adına potansiyel nedene sahip anlamlı EHS riskleri yetkinlik tabanlı uygun eğitime dayanır. Aynı zamanda herhangi bir kişinin bunun için görevlerini yerine getireceğinden emin olur.
 • Yönetim sistemi ve EHS riskleri ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirler.
 • Bu ihtiyaçları karşılamak için tedbirler alır veya eğitimler verir. 
 • İlişki kayıtlarını saklar.
* Premium Paket
** SE Suite Pakedi
¹ SE Aksiyon arayüzü ile gerçekleştirilen aktiviteler

Daha fazlası için:  http://www.softexpert.com/regulation-iso9000.php  Copyright © SoftExpert Software for Performance Excellence