Kurumsal Doküman Yönetimi

SE BI  
SE BI
 İş Zekası
SE Document
 SE Document
Doküman Yönetimi
SE Forms  
SE Forms
Form Tasarımları

SE Capture

  SE Capture

Doküman/Capture

SE Protocol

  SE Protocol

Protokol Yönetimi

SE Process  
SE Process
 Süreç Modelleme ve Analizi 
SE Request 
SE Request
Servis Talep Yönetimi
SE Workflow
 SE Workflow
Süreç Otomasyonu

Genel Bakış

SoftExpert Kurumsal İçerik Yönetimi örgütsel süreçlerle ilgili içerik, tarama, yönetme, depolama, koruma ve yaratma için gereken zorunlu içerik yönetim hizmetlerinin tümünü sağlayan bir yazılımdır. Yapılandırılmamış içeriği bir yerde toplamak ve tüm içerik yaşam döngüsünün daha iyi yönetmek için pratik bir yazılım çözümüdür.

Enterprise Content Management [ECM] Enterprise Content Management [ECM]

SoftExpert İçerik Yönetimi yazılımı tarama, belge ve kayıt yönetimi, iş akışları, arama ve arşivlemenin yanı sıra sözleşme yönetimi ve mühendislik doküman yönetim sistemi (MBYS) gibi uygulamaları da içeren kurumsal içerik yönetimi yetenekleri ve hepsi entegre ederek web tabanlı tek bir platformda kullanılmasını sağlar.

SoftExpert Kurumsal İçerik Yönetimi yazılımı kurum genelinde içerik süreçlerinin otomatikleştirilmesinde güçlü ve esnek bir çözümdür. Formlar gibi oldukça yapılandırılmış dokümanlardan tutun iş emirleri gibi yapılandırılmamış dokümanlara kadar her çeşit doküman tipini analiz edebilir, tanıyabilir ve kategorilendirebilir. Dokümanlar kategorize edildikten sonra, yazılım optik karakter tanıma (OCR) sistemini kullanarak anahtar tarama alanlarını otomatik olarak işaretler. Sonuç olarak, sistemlerin içinde veri kullanılabilirliğini basitleştirir, manuel veri girişini ortadan kaldırır ve işlemleri hızlandırır.

SoftExpert yazılımı, kapsamlı kurumsal içerik yönetimi (ECM) işlevselliği ile güçlü iş süreçleri yönetimi (BPM), güvenlik ve denetim araçlarını birleştirerek, gösterge panelleri, görünümleri ve iş akışarını uyarlamak için esnekliği sağlarken organizasyonel içerik tipi ne olursa olsun (fiziksel veya dijital) yönetim pratikleri,karar verme ve bir merkezden standartların kontrol edilmesi desteği ile entegre hale getirilmiş sağlam bir kurumsal içerek yönetimi altyapısı sağlar.

SoftExpert içerik yönetimi yazılımı iç iş süreçlerini yönetmeye yardım eden tamamen konfigüre edilebilir iş akış motoru sunar. Bu basit bir inceleme ve onay akışı olabileceği gibi daha komplex birden fazla aşamalı bir akışta olabilir. Kullanıcılar doküman oluşturabilir ve revize edebilirler, dokümanları çalışma arkadaşlarına veya yönetime gözden geçirme ve sonrasında onay için gönderebilirler, dokümanları organizasyona duyurabilirler. Tüm nesneler endüstri standartları ve regülasyonlarının kanıtlara dayalı uyumluluğun kapsamlı denetim izlemesinin sağlanması için versiyon kontrolü ve güvenlik ayarlarına tabidir.

Ekran Görüntüleri (Büyütmek için tıklayın)

Document imaging and OCR
Document viewing
Document review 1/2
Document review 2/2
Document-centric workflows
Digital signature
Sharepoint integration
Audit trail

 

Zorluklar

Her gün, firmalar müşteri profilleri, satın alma emirleri, çalışan kayıtları,formlar,taranmış faturalar,kontratlar,kalite dokümanları,mühendislik çizimleri, e-postalar ve diğer dokümanlarda dahil olmak üzere önemli miktarlarda yapılandırılmamış içerik oluştururlar. Kağıt ile uğraşma, dijital içerik, kayıtlar ve dokümanların zorlukları birleşir. Çalışmalar yapılandırılmamış içeriklerin 80% veya daha fazlası kurumsal bilgiyi içerdiğini ve her yerde sanayi sektörüne bağlı olarak 65% ve 200% arasında giderek arttığını göstermiştir.

ROI

Kurumsal İçerik Yönetimi’ne Yapılan Yatırımın Geri Dönüşü

Kurumsal İçerik Yönetimi gün geçtikçe artarak, teknoloji ile birlikte yönetim maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artması ve karın arttırılması olarak tanımlanan hedefler kadar önemli kurumsal bir uygulama olarak görülmektedir.

Bilindiği üzere, yatırım uzmanları bir yatırımın geri dönüşünüzü tartışırken, en çok “finansal” yararlarını düşünürler. Günümüzde , firmalar bir yatırımın ”finansal olmayan” yararlarını da düşünmelidirler.