OHSAS 1800

Genel Bakış

Birçok kuruluş kendi risk yönetim stratejisinin bir parçası olarak adres değiştirme mevzuatını ve iş gücünü korumak için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamaktadır.

OHMS kurumunuzun sürekli olarak sağlık ve güvenlik riskelerini tanımanızı ve kontrol etmenizi sağlayan bir sistem sunarak, sağlıklı ve güvenli bir iş çevresini teşvik eder. Ayrıca yasalara uyulmasını sağlayarak kazaların azaltılmasında ve genel performansı arttırmada yardımcı olur.  

OHSAS 18000 ailesi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası çapta kabul görmüş bir tanımlama özelliğidir. Hiçbir üçüncü parti onaylanabilir uluslararası standart olmadığından uluslararası standartlar ve belgelendirme kuruluşları bu boşluğu doldurmak için bu sistem önde gelen ticaret kuruluşları tarafından seçilmiş bir grup tarafından geliştirilmiştir.

OHSAS 18001 kurumunuzun sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmesi için ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır.

Zorluklar

Rekabetçi bir pazarda müşteriler, tedarikçilerinde yalnızca daha düşük fiyatlandırma arıyor. Günümüzde şirketler işlerinin sorumlu ve verimli bir şekilde yönetildiğini ispat etmelidir ve iş kazaları ve olayların yol açtığı aşırı kesinti olmadan güvenilir hizmet sağlayabilmelidir. 

OHSAS 18001 yönetim sistemi organizasyonunuzun özelliklerine uyumlu olduğunu kanıtlar ve aşağıdaki yararları sağlar:

 • Kaza sayısında potansiyel azalma,
 • Aksaklık süresi ve bununla ilgili maliyetlerde potansiyel azalma
 • Yasal ve düzenleyici uyumun gösterilmesi,
 • Sağlık ve güvenlik için hissedarlara bağlılığınızın gösterilmesi,
 • Yenilikçi ve ileri görüşlü yaklaşımın gösterilmesi,
 • Yeni müşterilere ve iş ortakalrına daha fazla erişim,
 • Şimdi ve gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesi,
 • Kamu sorumluluk sigortası masrafları için potansiyel azalma .

Bunun yanı sıra kuruluşların bu sorunları aşabilmesi amacıyla SoftExpert, ürünler ve hizmetler, sağlık ve güvenlik riskleri, yasal ve diğer gereklilikler, belgeler, kayıtlar ve denetimler gibi diğer örgütsel yönetim içerikleri OHSAS 18000 ailesi tarafından talep edilen hemen hemen tüm ihtiyaçları içeren, süreçlerin kontrolünü kolaylaştıran tam web tabanlı bir çözüm sunar. 

Daha Fazla Bilgi       Online Demo

Modül    Uyumluluk ve  Gereklilikler                                           
            ​SE Action Plan
      SE Aksiyon  Planı
**
Kurumlara, ekip iletişimini koruyarak bütün iş akışlarını etkili koordine ve yönetmede yardımcı olur. Aksiyon planı ve       görev planlama, uygulama ve izleme, düzelticiyi kapsama, önleyici veya kestirimci aksiyon özellikleri, merkezi kontrol yoluyla iş birliğini geliştirir.  
          
         SE Audit 
         SE Denetim
 • Yönetim içi denetim sonuçlarının paylaşımını sağlar.
 • Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Birinci olarak planlama ve uygulama yapılır, ikinci ve üçüncü aşamada denetim yapılır.
 • Denetimler planlanır, değerlendirme kapsamı içine alınır, süreçlerin ve/veya alanların durumu ve önemi denetlenir.
 • Tanımlanan kriterleri, metotları, olasılıkları ve gereksinimleri denetler.
 • Seçilen denetçiler, becerilerine göre, kullanıcıların kendi işlerini denetlememelerini sağlar. 
 • Bakım kayıtları:
 • Denetimler ve sonuçları.
 • Oluşum kayıtları¹.
 • Dispozisyon aksiyonu ve CAPA¹.
 • Sebep Analizleri¹.
 • Aktiviteleri takip etme¹.
 • Alınan aksiyonların doğrulanması¹.
        SE BI 
      SE İş Zekası
 •  Yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için uygun verileri analiz etmede, toplamada ve tanımlamada yardımcı olur.
        SE Calibration 
     SE Kalibrasyon
**
 • İzleme ve ölçüm ekipmanı düzgün kalibre ve/veya doğrulanmış olduğundan emin olmanıza yardımcı olur ve ilgili kayıtları muhafaza eder.
          

        SE Competence 
       SE Yetkinlik
*
Organizasyonlara şu şekilde yardımcı olur:
 • Organizasyon tarafından belirlenen kendi adına potansiyel nedene sahip anlamlı EHS riskleri yetkinlik tabanlı uygun eğitime ve/veya tecrübeye dayanır ve bunun için herhangi bir kişinin görev performansını sağlar
 • Şirket için çalışan insanlara veya kendi adına farkında olan insanlar için Prosedürleri Kurar, uygular ve bakım yapmayı sağlar:
  • Yönetim sisteminin EHSM politikası, prosedürleri ve gereksinimlerine uygunluğunun önemi belirler.
  • Önemli EHS riskleri çalışmalarıyla ilgili gerçek veya potansiyel etkileri yanı sıra, gelişmiş kişisel performans faydaları sağlar.
  • Yönetim sistemi gerekleriyle onların rolleri ve sorumluluk başarılarına uygunluk sağlar.
  • Belirtilen prosedürlerden sapmanın potansiyel sonuçlarını belirler.
               ​
SE Document 
           SE Doküman
    

Tüm işlem şu şekilde yönetilir:

 • Sorun öncesinde yeterlilik için belgeleri detaylandırır, gözlemler ve onaylar.
 • Gerekli ve yeniden onaylanan belgelerin gözden geçirir ve günceller.
 • Kayıtları belirlemek, depolamak, korumak, tutmak, almak ve elden çıkarmak .                                                                                    
Şunları sağlar:
 • Değişiklikler ve belgelerin güncel revizyon durumu belirlenir.
 • Uygulanabilir dokümanların ilgili versiyonları mevcuttur.
 • Dokümanlar ve kayıtlar okunaklı kalır ve kolaylıkla tanınabilir. 
 • Organizasyon tarafından belirlenen dış kaynaklı dokümanları tanımlar ve bunların dağıtımını kontrol eder.
Güncelliğini yitirmiş belgelerin istenmeyen kullanımını engeller ve herhangi bir amaç için saklanmaları durumunda uygun olanları tanımlar.
            SE Maintenance 
            SE Bakım
**
 • Yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için önemli altyapı kullanılabilirliği sağlar.
        
           SE Performance 
      SE Performans
Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Organizasyon tarafından belirlenen politikaları izlemek için göstergeler ve hedefler dahil olmak üzere Amaçların Kurulması, uygulanması, korunması ve analiz edilmesini sağlar.
  • Önemli EHS riskleridir.
  • Kirliliği önler.
  • Organizasyonun onayladığı ölçüde uygulanabilir yasal gerekliliklere ve diğer gerekliliklere uyum sağlar.
  • Sürekli iyileştirme sağlar.
  • Teknolojik seçenekler, finansal, operasyonel ve iş gereklilikleri ve ilgili tarafların görüşlerini bulundurur.
 • Organizasyonun ilgili fonksiyonları ve seviyelerinde Amaçlar, hedefler ve göstergelerin yayılmasını sağlar. 
 • Organizasyonların ilgili fonksiyonları ve seviyelerinde amaç ve hedeflere ulaşmak için sorumluluk tayini yapılır
 • İzlemek için yeterli araçları ve zaman dilimini tanımlama, ve uygulanabilir durumlarda organizasyonlar tarafından belirlenen amaçlar, hedefler, göstergeler ve süreçlerin ölçümünü yapar.
         

           
SE Process 
            SE Süreç
Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Organizasyon boyunca ihtiyaç duyulan prosesler ve uygulamalar tanımlanır.
 • Bu süreçlerdeki EHS risklerinin ve etkileşimlerin sırasıyla belirlenir.
 • Her iki işlemin sağlanması için gerekli kriterler ve yöntemler belirlenir, ve bu süreçlerin kontrolü etkili ve hafifletilmiş EHS riskleridir. 
 •  Süreçlerin işleyişini ve izlenmesini desteklemek için gerekli bilgiler ve kaynaklar tanımlanır.
 • Süreçlerin nerede uygulanabilirliği ve analizi, izleme ve ölçüm noktaları tanımlanır.
 • Süreçleri iyileştirmek ve planlanan sonuçlara ulaşmak için gerekli eylemleri uygular.
     

        ​
SE Project 
         SE Proje
**
Tüm işlem şu şekilde yönetilir:
 • Organizasyon tarafından belirlenen politikaları izlemek için aksiyon planlarının (programlarının) kurulur, uygulanır, bakımı ve analizi yapılır.
 • Organizasyon içinde ilgili fonksiyonların ve seviyelerin aksiyon planını dağıtılır,
 • Organizasyonların ilgili fonksiyon ve seviyelerinin aksiyon planının tamamlanması için görevleri belirler.
 • Organizasyonlar tarafından kurulan aksiyon planının ölçülmesi, uygulanabilirliği ve izlenmesi için yeterli araçların ve zaman dilimini belirler.
     
     
       
SE Project 
         SE Talep
**                          
Tüm tanımlama süreci boyunca şu şekilde yönetir:
 • İlgili tarafların belirtilen gereksinimleri (müşteriler, hissedarlar, personeller, tedarikçiler ve kamu).
 • Gereksinimler müşteriler tarafından belirtilmemiş fakat belirtilen veya amaçlanan kullanım için gereklidir
 • Ürün ve süreç için geçerli yasal ve düzenleyici gereksinimler belirlenir.
 • Müşteri memnuniyetini attırıcı hedefler ile organizasyon tarafından gerekli görülen her türlü ek gereksinimler belirlenir.
   

        
SE Risk 
         SE Risk
*
Organizasyonlara şu şekilde yardımcı olur:
 • Örgütsel çevre ve ilgili değişikliklerle ilişkili riskleri yönetir
 • Yönetim sisteminin kurulur uygulanır korunur aynı zamanda anlamlı EHS risklerinin dikkate alınacağına emin olmanızı sağlar.
 • Süreçler şu şekilde yönetilir:
  • Yönetim sisteminde belirlenmiş hizmet, ürün ve aktivitelerin EHS riskleri tanımlanır aynı zamanda kontrol edilebilir ve etkileyebilir.
  • Sahip olunan EHS riskleri belirlenir veya önemli etkileri olabilir.
  • Bilgiyi belgeler ve güncel tutar.
   

            ​
SE Training 
            SE Eğitim
*
Organizasyonlara şu şekilde yardımcı olur:
 • Organizasyon tarafından belirlenen kendi adına potansiyel nedene sahip anlamlı EHS riskleri yetkinlik tabanlı uygun eğitime dayanır. Aynı zamanda herhangi bir kişinin bunun için görevlerini yerine getireceğinden emin olur.
 • Yönetim sistemi ve EHS riskleri ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirler.
 • Bu ihtiyaçları karşılamak için tedbirler alır veya eğitimler verir. 
 • İlişki kayıtlarını saklar.
​              SE Workflow 
              SE İş Akışı
**
SE Süreçleri üretim ortamında iş akışlarını kontrol eder ve otomatikleştirir, doğru ekibe işlem görevlerini atar. SE Süreçler uygun zamanda rol veya bireysel süreçlere dayalı bir şekilde haritalanmıştır.

* Premium Paket 
** SE Suite Pakedi 
¹ SE Aksiyon arayüzü ile gerçekleştirilen aktiviteler

Daha fazlası için:        http://www.softexpert.com/regulation-iso9000.php        Copyright © SoftExpert Software for Performance Excellence