A COMPREHENSIVE SOLUTION.

Bütçeleme, Tahmin, Planlama ve Konsolide Etmede kapsamlı bir çözüm ve tüm kurumsal firmalara özel destek sağlayan en uygun çözüm pakedi

Sysphera Diagram - English

 • Operational and Financial Modeling
 • Pre-Built Models and Accelerators
 • Business Process Workflow
 • Tasks, Activities and Responsibilities
 • Better Deadline Monitoring
 • Business Rules
 • Top-down and Bottom-up Budgeting
 • Personnel Planning by Perso/Position
 • Investment Analysis (CAPEX)
 • Zero-Based and/or Matrix Budgeting
 • Economic and Financial Planning
 • Data From Any Technology and/or ERP
 • IN and OUT Automatic Loads
 • Automatic Drill Through to The Source Data
 • Traceability of Loaded Values
 • Automatic Synchronization of Dimensions
 • Log and Audit of Loadings
 • Consolidation at All Levels of The Model
 • Elimination of Inter-Company Profit
 • Multi-Currency
 • Mülkiyet ve Paydaşlık
 • ​Günlük Girişler ve Ayarlamalar
 • Dashboards & Management Cockpits
 • Performance Alerts
 • Trigger Actions Based on Rules
 • Simulasyon ve Senaryonun Yaratılması
 • Değişiklik Yönetimi
 • Satınalma Planlamaları
 • Integrated Business Intelligence
 • Templates
 • Drill Down / Up / Across
 • Financial and Statutory Book
 • Operasyonel ve Yönetim Raporları

CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

Budgeting, Planning & Forecasting

Financial Consolidation

Business Modeling

Workflow

BUSINESS INTELLIGENCE

 • Reporting
 • Analysis
 • Dashboards
 • Scorecarding

BUSINESS ANALYTICS

 • Multiple Scenarios
 • Advanced Simulations
 • What-if Analysis
 • Profitability Analysis
telas

corporate
PERFORMANce
management

 • REPORTS AND CONTROL PANELS

  Günümüzde her büyüklükteki organizasyonun rapor hazırlama ve dağıtımı konusunda karşılaştığı çok önemli sorunlar vardır. Bugün bile birçok firma finans raporlarını manuel olarak üretmeye devam etmektedir. Manuel hazırlamanın uygulama avantajlarının yanısıra harcanan zaman ve iş gücü gibi dezavantajı olan ve yetkinliği fazla olan çalışanlar tarafından yapılan bir handikapıdır.

  Çalışmalar kontrol ve teknoloji bölümleri tarafından yürütülür fakat gerekli olan kaliteli bilgi talebini yeterince karşılamamaktadır.

  Sysphera, bu talepleri karşılayan tam donanımlı bir çözüm paketidir ve  iş gücü ihtiyacınızı azaltmanızı sağlar. Üretilmesi gerekli olan yasal raporlar sistemin merkezinde dinamik ve bilgi bazlı olarak sağlam bir yapıda ve açıklama notları ile yöneticiler tarafından tutulabilir. Bütün yönetimsel raporlar sezgisel ve özel yapıda olmakla beraber entegreli bir kapasite ortamında yer alır. Sistemde yer alan her raporun çizelgelemesi ve alt açıklaması yapılabilir.  Kullanıcılar otomatik mail alır ve bu her gün güncellenir.

  Doğru bilgi doğru zamanda teslim prensibine dayalı olarak Web tabanı kullanılarak MS Excel ve PDF formatları kullanılabilir.

  Bu yetkinlikler yönetim biçiminin son derece önemli bir parçasıdır ve Sysphera platformu bunu çok geniş özellikleri ve kombinasyonları ile tablo ve grafiklerle de destekler. Tümüyle parametrelenmiş yapısıyla yeniden bir sınıflandırmaya ihtiyaç duymadan süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • SCENARIOS, SIMULATION AND “WHAT-IF” ANALYSIS
 • PLANNING, BUDGETING & FORECASTING

PROFITABILITY ANALISYS

Tamamıyla bitmiş bir iş sürecini Sysphera firmanıza tamamen bitmiş bir iş sürecini sunarken süreçleri bütün operasyonlarınızı kapsayacak şekilde organize eder. Oluşturulan modeller tüm parametreleri, stratejik hedefleri, finansal ve finansal olmayan tüm beklentileri içermektedir. Yapılan işleri izleyebilme ve raporlayabilme yetkinliğine sahiptir. Bütün figurler bütün senaryolarla aynı şekilde otomatik olarak güçlendirilmekte ve senkronize edilmektedir. Aynı zamanda Sysphera bütün modellerinizi hiyerarşik yapıda kurmanıza yardımcı olur.

Görsel arayüzler aracılığıyla Sysphera, kullanıcısına olayları kimliklendirme ve iş süreçlerini doğru tarafa yönlendirebilmesini ve en iyi kararların alınmasını sağlar.  Sadece uygun rakamı yani değerleri bulmakla kalmayıp gerçek etkiler üzerine yorum yapar ve  kullanıcıya bilanço, gelir belgesi, nakit akışı gibi muhasebe kavramlarının üzerinde de yorum yapma yeteneği sağlar. 

WORKFLOW

Sysphera müşterisine prosedürleriyle uyumlu ve avantajlı iş akışı çözümü sunmaktadır. Süreçlerde sahip olduğumuz kaynak miktarını bütçeleme ve sorumluluk kısıtlamalarıyla tüm organizasyonu kontrol etme olanağı sağlar. Kullandığımız iş kuralları en doğru rakamları vermekte ve her aktivitenin tamamlanma raporlarıyla yönetim gücünüzü arttırmaktadır.

Sysphera Süreç Yönetimi, Sysphera platformunun bir parçasıdır. Süreç ihtiyacının en üst düzeydeki noktasına göre geliştirilmiştir.  İçerdiği araçlar arasında web tabanlı grafikler, sürükle bırak yöntemi, geçişler ve her sürece ait kurallar bulunur ve herhangi bir script veya kod yazılımına gerek kalmadan geliştirilebilir. Sysphera'nın sunduğu süreç yönetimi modelleme, denetim, otomasyon, yürütme, ve optimizasyon tekniklerinin koordinasyonlarını entegreli bir biçimde bir süreç içersinde modeller ve ayarlar; bununla beraber modifakasyon özelliğinin desteğiyle kullanıma sıfır gecikme ile hazır hale getirir.

CONSOLIDATION OF ACCOUNTING STATEMENTS

The consolidation of accounting statements is complex and exhaustive, which may lead to the monopolization of the finance team, as well as other members of senior management.

Sarbanes-Oxley (SOX) ve benzeri regulasyonlar firmaları heybetli raporlar, denetim olayları gibi devlet tarafından beklenen talep, kontrol ve süreçler dışındaki uygulama ihtiyaçlarına doğru itmiştir. Bütün bu baskılar organizasyon yapısının finansal kontrolünü etkilemektedir. Global operasyonlar gün geçtikçe firmalara daha komplex bir oprganizasyon yapısını önlerine getirmektedir. Nakit dönüşümleri, tahsis işlemleri ve iç şirket kavramı sahip olunan tüm gerekli sonuçları elimine etmektedir. Süreçteki herhangi bir değişiklik veya hata rapor olarak yansıtılmakta ve firmanın yöneticilerine bildirilmesi gerekmektedir.

Konsolidasyon yani borçları birleştirme işlemleri genellikle Excel ile manuel olarak yapılmakta ve organizasyondaki iş gücüne bakmaksızın planlı olmayan zorlu bir süreç içinde yürütülmektedir. Son hazırlanan dokümanların değerlendirmeleri ve tutarlılıklarının ölçülmesi çoğu zaman firmalarda süreci en çok yavaşlatan faaliyetler olarak nitelendirilmektedir. 

Syspehra bütün iş birimlerini ve şirket gruplarını birleştirir ve işletmenin diğer hatlarıyla farklı muhasebesel yapıları, heterojen maliyet yapısı ve finansal plan bütün olmasa bile, herhangi bir nakit akışında online ve gerçek zamanlı olarak verir.

Sonuç olarak şirketlerin konsolidasyon döngülerinin  ve yöneticiler tarafından hazırlanması zor olan geniş kapsamlı analizlerin periyodik süresini düşürmektedir ve zaman kaybını önler.

CREATED BY FINANCE PEOPLE
FOR FINANCE PEOPLE

Design and deployment services carried out by experienced professionals, certified and in constantretraining programs, together with strategic alliances with academic advisors to assess and improve customer processes, have ensured a high level of satisfaction with the Sysphera Solution.

                                     ADAPTABILITY

RETURN ON INVESTMENT

SIZING OF SOLUTIONS

Tüm Sysphera platform ürünleri, firmaların büyüklüklerine göre dizayn edilmiştir ve oluşturulmuş yazılım lisansları da ekonomik açıdan avantajlı olarak müşterilere sunmaktadır. Firma büyüklüklerine göre çözümler aşağıda yer almaktadır.

 • Sysphera
 • Basic

  Start of Management and Control

 • This plan is designed for companies that start in the acculturation process of management and control. in general, which are fully or partially replace the use of MS-Excel in the planning and control activities.
 • 20 Kullanıcı ile sınırladır
 • Sysphera
 • Conquest

  Extending the Planning

 • This plan is designed for companies that already have a culture of planning and control, and need to expand their capacity to manage and optimize their processes through a powerful workflow.
   
 • 50 Kullanıcı ile sınrlıdır
 • Sysphera
 • Corporate

  Processes Optimization

 • Focused on large companies that need all the resources to optimize their processes and involve a large number of employees in various usage profiles.
   
 • Kullanıcı sayısı sınırsızdır

SYSPHERA FOR MICROSTRATEGY

SYSPHERA kullanıcılar için tamamen şeffaf bir şekilde MicroStrategy İş Zekası platformu ile Kurumsal Performans Yönetimi çözümünü entegre eder. Sonuç olarak, bu tek bir arayüz ve tek oturum açma yoluyla gelişmiş erişim sayesinde kullanıcı verimliliğini artırarak üstün bir fonksiyonel kapasite sağlar.

MicroStrategy için Sysphera Çözümü, öngörülen performans göstergeleri (KPI) yanında senaryo ve simülasyonların oluşturulmasına izin vererek kullanıcılarına Planlama, Bütçeleme, Tahmin ve Konsolidasyon süreçlerinin en uygun şekilde yönetme imkanı sağlayarak BI MicroStrategy Platformu yeteneğini tamamlar ve genişletir.Platform kullanıcıları, geçmiş ve gelecek verileri içeren raporlar oluşturmak için veri aktarımı veya yeni ve külfetli veri tabanlarının oluşturulmasında iki farklı çözümle çalışma ihtiyacı duymadan satış, karlılık, marjlar ve verimliliklerinin etkisini ölçebilir ve projelendirebilir.

ÇÖZÜM ÖZELLİKLERİ

 • Yerli entegrasyon ve MicroStrategy görünüm ve hissi

 • MicroStrategy aracılığıyla tek oturum açma

 • MicroStrategy Raporları ve Gösterge Panelleri aracılığıyla birleşik veri görünümü

 • 100% Web ve / veya tüm fonksiyonları ile MS-Excel eklentisi arayüzü

 • İlgili tüm işlemlerin görev ve takibinin otomatik orkestrasyonu için güçlü iş akışı motoru

 • Sihirbaz tarafından yönlendirilerek oluşturulan form, formül ve iş kuralları merkezi deposu

 • Numaraları bulmak ve iş kararlarını desteklemek için özel Drill®Formül fonksiyonu

LET ME KNOW MORE