Yetkinlik Yönetimi

                                            


        SE Action Plan SE Action Plan  
   Görevlendirme ve  Aksiyon Planlama


      ​SE BI SE BI 
                 İş Zekası

​    SE Competence   SE Competence

Yetklinlik Haritalama ve  Değerlendirme


 


            ​SE Document SE Document 
                    Doküman Yönetimi

 

SE Forms SE Forms
    Form Tasarımları

 
      ​SE Performance SE Performance 
            Performans Yönetimi

 
SE Process SE Process
 Süreç Modelleme ve Analizi
 
             ​SE Request SE Request 
               Servis Talep Yönetimi

 

SE Training SE Training 
Eğitim Planlama ve  Zaman Kontrol Yönetimi


 

Genel Bakış

SoftExpert HDM kuruluşlara işgücünü daha iyi planlama, seçim, atama, geliştirme, ölçme ve ödüllendirmede yardım etmeyi amaçlayan, yetkinlik haritalama, eğitim ve geliştirme, performans izleme için kapsamlı bir web tabanlı HDM çözümüdür.

SoftExpert HDM Entegre yetenek yönetimi için tam bir web-tabanlı çözüm sunar. Bu, kuruluşlara gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamada planları tanımlar ve uygularken mevcut yetenekleri daha iyi yönetmeye ve geliştirmeye yardımcı olacak yetenek verileri ve araçlarından yararlanarak etkinliklerini ve verimliliklerini artırmalarında yardımcı olabilir. Ayrıca örgütün stratejileri ve öncelikleri ile tüm işgücünü ayarlarken yöneticilere yüksek alakalı performans geri bildirimi yoluyla çalışanları motive etmede yardımcı olur.

Human Development Management [HDM] Human Development Management [HDM]

Performans Yönetim Sistemi ile güçlendirilmiş olan yetkinlik yönetimi yazılım çözümümüz kolay kullanımı ve oldukça yüksek etkili araçlarla yönetimlerin hedeflerine ulaşmasını sağlar.   Performans değerlendirme, yetkinlik ve yetenek  havuzları ile çalışanların kabilyet profilleri, geliştirme aktiviteleri, raporlar, analizler dahil olmak üzere 360 derece değerlendirme metodları da çözüm içersinde yer almaktadır.  Bireysel derecelendirmelerin yapılandırılabildiği yetkinlik çözümümüz performans skorların hesaplanmasında ve bunların yorumlanabilmesinde önemli çıktılar vermektedir. İnsan Kaynakları yönetimini daha sağlam bir şekilde yapabilmenizi sağlayacak çözümümüz çalışanlar arasında dengenin sağlanması ve koordinasyonlu takım çalışmasını desteklemektedir.

Softexpert HDM kullanımı ile firmalar yeteneklerini ihtiyaçlarına göre sınıflandırıp belirleyebileceklerdir. Bu yapılan işlemlerin ardından iş paylaşımı, görev dağılımı , eğitim ihtiyaçları gibi konuların kurumsal yapının ihtiyaçlarına göre daha sağlam bir şekilde yapılandırılabilmesi sürdürülebilir büyüme sağlayacak ve çalışanları organizasyonlara daha çok ait olduğunu hissettirecektir. Gelişme ve etkili yönetim çözümü olan yetkinlik yönetimi Softexpert ile daha da artacaktır.

Çözümün bir diğer özelliği ise iş tanımlarının  kolayca yaratılması ve yönetilmesidir. İş tanımlarının yaratılmasının ardından organizasyonel performans ve kişisel kabiliyet yönetim süreçleriyle hızlı bir şekilde bağlantının yapılabilmesi etkin bir yönetim biçimi imkanı verir. Gelişmeyi anlık durumlarla koruyan, yönetimin verimli biçimde sürmesini sağlayan  ve görev tahsis işlemlerinin etkili bir biçimde yapılabilmesini destekleyen yapı, kurumsal yetkinlik yönetimine uygun bir yazılım çözümüdür.

Screenshots (Büyütmek için tıklayın)

Competency repository
Competency mapping
Employee profile
Performance evaluation
Talent bank
Course catalogue
Training schedule

The Challenge

Organizasyonların başa çıkmaya çalıştığı konulardan biri olan İnsan Geliştirme Yönetimi firmalar için önemli bir konudur. Eğitim planlama birçok zaman etkisiz veya yetersiz kalabilmekte olup yatırımların da buraya yöneltilmesi ve hangi düzeyde olması gerektiği kurumsal işletmeler için her zaman büyük bir problem olmuştur. Süreçlerin doğru ve verimli bir şekilde yürütülmesi hem çalışanların hem organizasyon bütünlüğünün kalitesini arttıracağından insan eğitimi olmadan firmaların gelişimi sağlanamayacaktır.

Kendi senaryonuza göre organizasyonunuzu nasıl tanımlarsınız ?

  • Yeteneklerin ve performans yönetiminin gerçek ve etkili sürece çevrilmesi ?

  • Kurumsal seviyede eğitimlerin gerçekleştirilmesi ?

  • İş planlarınızın iş gücü geliştirme planıyla uyumlu olup olmadığı ?